Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

hope24
13:30
hope24
13:29
-Gdybyśmy się zakochiwali wyłącznie w ludziach, którzy są dla nas stworzeni - powiedział - nie byłoby tego całego zamieszania wokół miłości. 
— Amor Towles
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialaparisienne laparisienne
hope24
13:29
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia vialaparisienne laparisienne
hope24
13:29
6705 972d
Jeszcze tylko mistrz by się przydał! :)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
13:29
hope24
13:25
0217 e822
Reposted fromscorpix scorpix viawarkocz warkocz
hope24
13:25
hope24
13:25
hope24
13:25
4138 a47d 500
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
hope24
13:25
9061 22de 500
hope24
13:24
5036 4f2b
Reposted fromdreamygirl dreamygirl vialaparisienne laparisienne
hope24
13:24
5201 642a 500
hope24
13:24
2092 e415 500
<3
hope24
13:24
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong vialaparisienne laparisienne
13:23
7954 85c5 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaNoCinderella NoCinderella
hope24
13:22
1680 2724
Reposted frommyrla myrla vialaparisienne laparisienne
hope24
13:21
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viawalkthemoon walkthemoon
hope24
13:21
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.

October 21 2018

hope24
10:34
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
hope24
10:32
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl