Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

15:01
Lepiej spałoby mi się z Tobą.
— ♥
Reposted fromdivi divi via12czerwca 12czerwca
hope24
14:57
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawarkocz warkocz
14:57
0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawarkocz warkocz
hope24
14:56
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
hope24
14:55
Tęsknota za drugim człowiekiem to najwyższy wymiar kary.
Reposted fromkrn krn via12czerwca 12czerwca
hope24
14:51

September 08 2018

hope24
19:22
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viapoolun poolun
hope24
19:19
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle vianergo nergo

August 17 2018

hope24
18:39
Reposted frombluuu bluuu viabadblood badblood
18:39
9642 ab0b 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viabadblood badblood
hope24
18:39
8897 d489 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viabadblood badblood
hope24
18:39
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viawalkthemoon walkthemoon
hope24
18:39
6348 c8a7 500
Reposted frombenus benus viablackdrama blackdrama
hope24
18:39
Spotykamy kogoś na swojej drodze, zupełnie przypadkowo, jak przechodnia w parku lub na ulicy, przeważnie darujemy mu tylko spojrzenie, ale nieraz całe życie. Nie wiem, dlaczego tak jest, kto i dlaczego przecina nasze drogi? I dlaczego nagle dwie drogi stają się jedną. Jak to się dzieje, że dwoje dotychczas zupełnie obcych sobie ludzi chce iść nią razem.
— J. L. Wiśniewski ,,Bikini"
hope24
18:38
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamadadream madadream
18:32
4506 fa59 500
Reposted fromdeviate deviate viamadadream madadream
hope24
18:21
Ślubuję ci miłość, wierność w wyborze jedzenia i uczciwość podczas grania w gry oraz że cię nie opuszczę aż do momentu jak zamówisz hawajską. Przyjmij moje hasło do Netflixa jako znak mojej miłości.
Reposted fromakward akward viamadadream madadream
hope24
18:20
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamadadream madadream
hope24
18:20
Reposted fromshakeme shakeme viahairstyles hairstyles
hope24
18:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl