Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

13:16
3148 355d
hope24
13:16
0673 fbbf 500
Reposted fromigaanna igaanna viamalajnaina malajnaina
13:15
hope24
13:14
0957 da9b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
hope24
13:14
0960 8561 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
hope24
12:58
0209 0bee
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
12:47
4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight viahighhopes highhopes
12:45
hope24
12:45
0706 8698
Reposted fromsohryu sohryu viaMerrry98 Merrry98
hope24
12:42
3229 040c 500
Reposted fromsarazation sarazation viacalvados calvados
hope24
12:33
8538 d4ab
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream

April 28 2017

hope24
19:45
hope24
19:44
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska – Siewca Wiatru
hope24
19:43
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone via2708 2708
19:41
4498 c79f

Thank you sleep for being there for me

Reposted frommyry myry viameem meem
hope24
19:09
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viafutureiscoming futureiscoming
hope24
19:07
5175 f9c0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
18:44
7541 1139
16:45
8573 9d31
Reposted fromfuckblack fuckblack viazi zi
hope24
16:42
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl