Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

hope24
17:30

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoolun poolun
hope24
17:22
1327 7c56 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove via12czerwca 12czerwca
hope24
17:22
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca

June 04 2018

hope24
21:40
6474 3d18
Reposted fromnowaczi nowaczi via12czerwca 12czerwca
hope24
21:40
hope24
21:39
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte via12czerwca 12czerwca
hope24
21:37
3773 91a8 500
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca
hope24
21:36
Otóż, jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
hope24
21:33
5508 b010 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viabadblood badblood
hope24
21:31
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
hope24
21:31
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
hope24
21:31
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru
hope24
21:31
   

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
hope24
21:30
Ludzie z tatuażami reprezentują pewien specyficzny rodzaj piękna. Świadome piękno nieodwracalności.
— derida
hope24
21:28

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viabadblood badblood
hope24
21:26
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viacatchdimoment catchdimoment
hope24
21:26
9437 a8ad
Reposted fromtichga tichga viacziczi cziczi
hope24
21:26
Zamartwiając się tym, jak wypadniesz, przegrywasz. Po prostu daj z siebie wszystko.
— Usain Bolt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacziczi cziczi
21:25
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacziczi cziczi
hope24
21:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl