Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

hope24
20:37
hope24
20:37
"Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni."

— Krystyna Gucewicz "Tęsknię"
hope24
20:34
hope24
20:33
hope24
20:32
0096 77e1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastonerr stonerr
hope24
20:32
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viacatchdimoment catchdimoment
hope24
20:32
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viacatchdimoment catchdimoment
hope24
20:31
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
hope24
20:31
hope24
20:31

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viawalkthemoon walkthemoon
hope24
20:31
Przez cokolwiek przechodzisz - po prostu przez to przejdziesz. To minie. Podziękuj już teraz. Przecież wiesz, że wkrótce pojawi się tęcza.
— Oprah Winfrey
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawalkthemoon walkthemoon
hope24
20:30
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.

February 22 2018

hope24
14:48
0227 c235
Reposted fromgdybam gdybam vialaparisienne laparisienne

February 20 2018

hope24
16:42
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential viaNoCinderella NoCinderella
hope24
16:38
6617 f1fa 500
Reposted fromtfu tfu viapoolun poolun
hope24
16:38

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
hope24
16:37
Reposted fromlululemony lululemony viapoolun poolun
hope24
16:36
7299 841f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viapoolun poolun
hope24
16:36
hope24
16:36
Dziś można wyczuć już w powietrzu wiosnę,  i pierwsze muchy wykluły się z jaj  i biją się z oknem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl