Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

hope24
05:30
9107 efb8
Reposted fromexoticflower exoticflower viawarkocz warkocz

April 24 2018

hope24
20:31
hope24
20:30
hope24
20:30
1069 f42c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialaparisienne laparisienne
hope24
20:30
8319 0c60 500
Reposted fromblackrose blackrose vialaparisienne laparisienne
hope24
20:29
hope24
20:28
6577 27a6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
hope24
20:27
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
hope24
20:27
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viabadblood badblood
hope24
20:27
chciałabym kiedyś się obudzić bez problemów i bez zmartwień i bez lęków i upajać móc się tlenu każdym haustem... sumienie jest jak psy póki nie skrzywdzisz to nie zacznie gryźć.
— HuczuHucz & Justyna Kuśmierczyk - najdalej
Reposted fromkejtowa kejtowa viabadblood badblood
20:27
3872 2839 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viabadblood badblood
hope24
20:26
9798 ddb2 500
Reposted fromisilme isilme viagabrynia gabrynia
hope24
20:25
3638 bbed
Reposted fromLuna- Luna- viagabrynia gabrynia
hope24
20:25
7367 d943 500
Reposted fromdatfeel datfeel viagabrynia gabrynia
hope24
20:25
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viagabrynia gabrynia
hope24
20:22
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— Tove Jansson - "Listy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
hope24
20:22
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
hope24
20:22
3622 45c3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
hope24
20:21
Zakochałam się tak, jak zasypia się w samochodzie, gdy prowadzi ktoś, komu ufamy – stopniowo, niepostrzeżenie przymykamy oczy i pozwalamy, aby ruch auta ukołysał nas do snu. „Pozwalać” to jest kluczowe słowo. Mogłam się powstrzymać. Mogłam zepchnąć te uczucia do najciemniejszego zakamarka duszy i zamknąć je tam, podobnie jak robiłam z wieloma innymi uczuciami, które zakłócały mi spokój. Przez pewien czas rzeczywiście próbowałam tego dokonać, ale bez przekonania i cały ten wysiłek był z góry skazany na niepowodzenie.
— Hillary Jordan - "Błoto"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
hope24
20:20
Czasem ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym co mówią. W tym, kim są.
Reposted frompoezja poezja viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl