Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

06:13
8264 099e 500
Reposted fromerial erial vialenka024 lenka024
hope24
06:11
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viabelieve17 believe17
hope24
06:10
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
hope24
06:10
4676 a761 500
hope24
06:09
Dobry Boże, ten głos mógłby ogrzać mnie w najzimniejszy dzień roku.
— Molly McAdams - Wybieram Ciebie
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianergo nergo
hope24
06:08

yeah. soup with this beautiful creature is baaaack
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viahandsomes handsomes

March 23 2017

hope24
20:52
15:11
To tylko dzień, tylko kilka godzin. Dasz sobie radę, zawsze dajesz…
— (via waiss-t)
Reposted fromshitsuri shitsuri viasweetnothingg sweetnothingg
hope24
13:27
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
hope24
12:28
2778 b284
Reposted frommartynkowa martynkowa viameovv meovv
hope24
12:26
0054 2805
Reposted fromIriss Iriss viastonerr stonerr
hope24
10:04
6305 1223
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomczi homczi
hope24
10:03
hope24
10:03
5189 c1c4 500
Reposted fromosaki osaki viaherbatkowa herbatkowa
hope24
09:58
Wiem, że jak się nie uda jedno, to się uda drugie. Trzeba tylko mieć wiarę, że coś w końcu wyjdzie.
— Paweł Królikowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
09:58
5469 93a4
Reposted fromshitsuri shitsuri viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
hope24
09:58
Nie używaj map innych ludzi. Stwórz własną.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
hope24
07:56
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viameovv meovv
hope24
07:55
W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość.
— Gaunter o'Dim
Reposted fromgreywolf greywolf viacatchdimoment catchdimoment
07:55
1636 fe76 500
Reposted fromkimik kimik viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl