Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

21:38
hope24
20:28
0957 17bf 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaLuukka Luukka
hope24
20:27
hope24
20:25
Reposted fromFlau Flau viapieceoflife pieceoflife
hope24
20:24
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viaTewi Tewi
hope24
20:23
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viaTewi Tewi
hope24
20:21
5052 a15f
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viahereyes hereyes
hope24
20:20
9214 1d6f
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viainvisibile invisibile
hope24
20:20
Reposted frombluuu bluuu viainvisibile invisibile
hope24
20:20
3297 b404
hope24
20:20
hope24
20:19
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
hope24
20:19
Wszyscy od czasu do czasu się gubimy. Jednak trzeba wierzyć,że warto się szukać ...
— Stokrotki w śniegu
Reposted fromIriss Iriss vianiebieskieoczy niebieskieoczy
hope24
20:18
KONIEC, ojejku.
hope24
20:17
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viano-name no-name
hope24
20:15
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viano-name no-name
20:14
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viabadblood badblood
hope24
20:14
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viabadblood badblood
20:14
‘wybacz, że patrzę na ciebie z miłością, ale tylko tak potrafię’
— (via umarlabym-dla-ciebie)
Reposted fromsoplica soplica viabadblood badblood
hope24
20:14
nie chce mi sie już, jestem zmęczony.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl