Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

09:29
7691 6825 500
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viagabrynia gabrynia
hope24
09:28
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
hope24
09:27
hope24
09:25
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viagabrynia gabrynia
hope24
09:22
Reposted fromsilence89 silence89 viacziczi cziczi
09:22
3727 b0d4 500
Reposted fromrockettothestars rockettothestars viaclerii clerii
hope24
09:21
4758 8fb3
Reposted fromretaliate retaliate viaclerii clerii
hope24
09:21
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaclerii clerii
hope24
09:21
9063 69d1
Reposted fromsosna sosna viaclerii clerii

June 17 2017

hope24
06:45
Reposted fromcarfreitag carfreitag viasssss sssss
hope24
06:42
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viaguerriera guerriera
hope24
06:37

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viakmj kmj
hope24
06:35
hope24
06:35
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viakmj kmj
hope24
06:32
2141 a99d 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
hope24
06:30
hope24
06:30
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
hope24
06:29
hope24
06:28
6617 5773 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
hope24
06:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl