Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

hope24
17:34
6499 6dc3 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viajossie jossie
hope24
17:33
Reposted frombluuu bluuu
hope24
17:30
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
hope24
17:24
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaszydera szydera
hope24
17:21
6218 10a5
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
hope24
17:20
hope24
17:18
15:32
6381 380d 500
Reposted fromturquoise turquoise viamadadream madadream
hope24
09:44
1195 0756
Reposted fromcalifornia-love california-love viacziczi cziczi
hope24
09:44
Reposted frombluuu bluuu viacziczi cziczi
hope24
07:50
0119 4656
hope24
07:48
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viacoldworld coldworld
07:39
1896 3209
hope24
07:27
6668 2ffb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialowglowflow lowglowflow
07:25
hope24
07:22
9236 3579
Reposted fromleal leal viapelnaradosci pelnaradosci
hope24
07:22
2232 749c
Reposted fromohshit ohshit viapelnaradosci pelnaradosci
hope24
07:21
Reposted fromgruetze gruetze viapelnaradosci pelnaradosci

July 14 2017

hope24
19:55
8379 fb3f
cierpliwosci trzeba sie uczyc
Reposted frommysoul mysoul
hope24
19:50
8546 5379 500
Reposted fromherzlich herzlich viapelnaradosci pelnaradosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl