Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

hope24
14:50
8120 2904 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawujcioBat wujcioBat
hope24
14:33
1934 8a84
Reposted fromcatscradle catscradle viagaiqus gaiqus
hope24
13:26
8842 35ec 500
Reposted fromfoods foods viapodprzykrywka podprzykrywka
hope24
13:25
2782 83f1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaclerii clerii
hope24
13:24
mam 
do wynajęcia 
nie-pokój
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaclerii clerii
hope24
13:23
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viabadblood badblood
hope24
13:23
3154 7df9 500
Reposted fromrudapotwora rudapotwora viabadblood badblood
hope24
04:54
3910 76af
hope24
04:53
hope24
04:51
hope24
04:47
04:44
3561 c37e 500

July 17 2017

17:18
9582 c545
hope24
17:17
To teraźniejszość. Ciesz się nią, póki trwa.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viadziza dziza
hope24
17:15
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
hope24
17:13
8301 8975
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaalliwantisyou alliwantisyou
hope24
17:12
hope24
14:19
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive viaclerii clerii
hope24
14:17
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viamadadream madadream
hope24
14:12
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl