Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

hope24
11:46
Źle jest. Później jest chwilowo dobrze. Ale potem i tak wszystko się pierdoli.
Reposted fromGeniusz Geniusz viapodprzykrywka podprzykrywka
hope24
11:46
- Jak Wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromlovvie lovvie viapodprzykrywka podprzykrywka
hope24
11:46
3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viabadblood badblood
hope24
11:46
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
hope24
11:46
4075 47ba 500
w drodze na Halicz. Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viabadblood badblood
hope24
09:56
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viaNoCinderella NoCinderella

August 11 2017

hope24
22:24
Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
hope24
17:38
6197 e379
Reposted fromsosna sosna viacziczi cziczi
hope24
13:23
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
hope24
13:22
Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
hope24
09:08
hope24
08:27
Aug 11
Add this event to a calendar application
Niech ten koszmar się wreszcie skończy
Reposted fromxalchemic xalchemic
hope24
08:26
hope24
08:26

August 10 2017

hope24
09:33
09:32
6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaabsolutiv absolutiv
hope24
09:30
miej dla mnie czas
— chciej mieć
Reposted fromvacannes vacannes viawalkthemoon walkthemoon
hope24
09:30

August 09 2017

20:11
Przytulając Cię, czułam, że trzymam w ramionach cały mój świat, a nawet więcej.
— Wiktoria Góralczyk (via zanikanie)
Reposted fromkostuchna kostuchna viajethra jethra
hope24
20:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl