Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

hope24
11:20
hope24
11:17
1708 3582
Reposted fromipo ipo vialaparisienne laparisienne
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
hope24
11:17
9583 fe94 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapodprzykrywka podprzykrywka
hope24
11:16
5495 767a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
hope24
11:16
9366 9c09
Reposted frombearded bearded viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
hope24
11:15
6348 c8a7 500
Reposted frombenus benus viaweselefigara weselefigara
hope24
11:15
4425 ab18 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaweselefigara weselefigara
hope24
11:14
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
hope24
11:14
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
hope24
11:14
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
hope24
11:14
1225 e657
Reposted fromavooid avooid via12czerwca 12czerwca
hope24
11:13

March 25 2019

hope24
18:16
6486 5a22 500
Reposted fromsheismysin sheismysin vialaparisienne laparisienne
hope24
18:14
0574 38a2
hope24
18:13
hope24
18:12
8734 da46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabelieve17 believe17
hope24
18:12
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabelieve17 believe17
hope24
18:12
hope24
18:12
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viabelieve17 believe17
hope24
18:10
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viabelieve17 believe17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...